wtorek, 26 sierpień 2014 13:37

Sudety - wspólna przestrzeń

Realizujemy kolejny projekt nastawiony na szeroką współpracę z różnymi podmiotami z Polski i Czech. Wspólna przestrzeń to wspólna przyszłość.

Sudety - wspólna przestrzeń   

Nyski Dom Kultury od wielu lat prowadzi intensywną współpracę kulturalną z czeskim partnerami. Do szerokiego grona podmiotów dołączyła tym razem Gmina Bila Voda. Dzięki wspólnemu projektowi staramy się zaangażować kolejne instytucje i lokalne stowarzyszenia dotychczas niezaangażowane w polsko-czeską współpracę oraz poszerzyć liczbę odbiorców. Projekt "Sudety - wspólna przestrzeń" to także poszukiwanie wspólnych polsko-czeskich aspektów życia społecznego i kulturalnego na różnych płaszczyznach oraz likwidacja głęboko zakorzenionych stereotypów.

Projekt zakłada realizację cyklu działań po obu stronach granicy:

- 9-dniowy plener malarski w B. Vode połączony z warsztatami artystycznymi (temat "Sudety wspólna przestrzeń") dla regionalnych artystów polskich i czeskich, zakończony wernisażem prac wykonanych podczas pleneru po czeskiej, a następnie polskiej stronie;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w B. Vode (2 dni) oraz Nysie (1 dzień) dot. okresu wojennego,
przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej (9 wykładów łącznie) przy współpracy m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Olomunieckim oraz Muzeum w Bilej Vode;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w Bilej Vode dot. obozu dla internowanych sióstr zakonnych w Bilej Vode w latach 1950-1989, pod patronatem Muzeum w Bilej Vode oraz IPN;

- wystawa zdjęć regionalnych artystów-fotografików po obu stronach granicy;

- trzy 2-dniowe festiwale  - Festiwal Muzyki Sakralnej w Nysie i Bilej Vode w latach 2014 i 2015, Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Nysie i Bilej Vode;

- publikacje o regionie (od Bilej Vody do Nysy) - wspólna historia regionu, tradycje i kultura (1000 szt. w j.
czeskim i 2000 szt. w j. polskim);

- organizacja 2 wydarzeń artystycznych związanych z tradycjami regionalnymi po obu stronach granicy (jarmarki świąteczne, ostatki, świętojańskie tradycje);

- działania promocyjne - wydanie polsko-czeskich broszur związanych z realizacją działań projektu (4 broszury, nakład po 5.000 szt. w j. polskim i czeskim), plakaty, programy telewizyjne, artykuły prasowe itd.

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury oraz na naszym oficjalnym profilu na Facebooku.

Wydarzenia w ramach projektu: Wystawa fotografii Genius Loci (Czechy)  | I Festiwal Muzyki Sakralnej | Jarmarki Bożonarodzeniowe 2014  | Jarmark Wielkanocny 2015 | II Festiwal Muzyki Sakralnej | Konferencja - internowanie sióstr w Bilej Vode (Czechy) | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Bila Voda) | Wystawa Genius Loci (Polska)Festiwal Muzyki Rozrywkowej | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Nysa) | Wystawa malarze pogranicza (Polska) | Książka "Pogranicze opowiada" | Jarmark Bożonarodzeniowy 2015 | Jarmark Wielkanocny 2016 l Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 l Jarmark Wielkanocny 2017 l

 

 

 

Masz pytania w sprawie projektu? Chętnie na nie odpowiemy - (77) 433 33 37

Opublikowane Projekty
środa, 16 lipiec 2014 12:25

Chrześcijańskie przystanki pogranicza

Projekt "Chrześcijańskie przystanki pogranicza" dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart historii, związanych z tradycjami chrześcijańskimi Nysy i Bilej Vody.

Chrześcijańskie przystanki pogranicza - Nysa i Bílá Voda    

przystanki pograniczaProjekt "Chrześcijańskie przystanki pogranicza"  dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart historii, związanych z tradycjami chrześcijańskimi. Bila Voda w Czechach stała się miejscem deportowania sióstr zakonnych z terenów ówczesnej Czechosłowacji, a historia Nysy - zwanej Śląskim Rzymem, jest nierozerwalnie związana z historią Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego.  

Założenia projektu przewidują m.in. renowację kapliczki w miejscowości Tannzapfen (Jedlovec) w Czechach, tradycyjnego miejsca pielgrzymek - szczególnie górników z terenów obecnie przynależących do Polski i Czech. Na szlaku prowadzącym do kapliczki zostanie wykonana swoista "droga krzyżowa" - zwana "Drogą Sudecką" - na którą złoży się 14 tablic ceramicznych, wykonanych przez regionalnego rzemieślnika. Obok kaplicy zostanie utworzone arboretum w celu uatrakcyjnienia terenu oraz ukazania różnorodności flory Gór Rychlebskich.

Z kolei w Nysie zostanie wykonana renowacja trzech pomieszczeń w Bastionie św. Jadwigi oraz utworzona wystawa multimedialna. Będzie ona nawiązywać swoją treścią do wspólnych polsko-czeskich kart historii związanych z chrześcijaństwem (np. ruch husytów, seminaria duchowe w Nysie i Bilej Vode, powojenne represje w stosunku do wspólnot zakonnych na terenie Nysy oraz Bilej Vody oraz inne). Wystawa zostanie oznakowana tablicą ceramiczną wykonaną przez czeskiego rzemieślnika, nawiązującą do "Sudeckiej Drogi" w Bilej Vode.

Obie atrakcje turystyczne zostaną włączone w istniejące obecnie ścieżki turystyczne - Błogosławionej Marii Merkert w Nysie oraz Marianny Orańskiej w Bilej Vode w celu ich poszerzenia i uatrakcyjnienia.
Projekt zakłada ponadto realizację dwóch konferencji związanych z tematem projektu, z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów, środowisk akademickich, lokalnych liderów, centrów informacji turystycznej, w celu promocji polsko-czeskich atrakcji turystycznych powstałych w ramach projektu.

Projekt zakłada również organizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, m.in. z udziałem różnorodnych mediów (radio, telewizja, prasa) w celu promocji projektu i upowszechnianiu jego celów i rezultatów. Partnerem Nyskiego Domu Kultury przy realizacji projektu jest Stowarzyszenie Spolecny Prostor w Bilej Vody. Stowarzyszenie działa od 3 lat i zrealizowało liczne projekty, m.in. turniej golfa ekstremalnego, polsko-czeski muzyczny festiwal, imprezy sportowe, ekspozycje Muzeum w Bilej Vode, czy też cykl projekcji filmowych. Prezes M. Dušák jest czołowym dokumentalistą filmowym, który ma swoim koncie ponad czterdzieści filmów. Liczymy na udaną współpracę i wymierne efekty.

Wydarzenia w ramach projektu: remont Bastionu św. Jadwigi (1) | remont Bastionu św. Jadwigi (2) | wystawa multimedialna w Bastionie św. Jadwigi symboliczna tablica w Bastionie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. 

Opublikowane Projekty
czwartek, 15 listopad 2012 11:15

Trasa turystyczna w Bastionie św. Jadwigi

Nyski Dom Kultury realizuje kolejny projekt nastawiony na szeroko rozumianą promocję regionu nyskiego i pogranicza polsko-czeskiego. Tym razem stawiamy na zwiększenie zainteresowania twierdzami w Nysie i czeskim Josefovie.

Trasy turystyczne w twierdzach Nysy i Josefova

Polskie miasto Nysę oraz czeski Jaroměř łączy kilkaset lat wspólnej historii, związanej głównie z fortyfikacjami i pozostałościami potężnych niegdyś twierdz obronnych. Wiedzą o tym miłośnicy historii jak też koneserzy współczesnych "bitew"- czyli popularnych historycznych widowisk batalistycznych. Niemniej jednak widowiska te odbywają się jedynie raz do roku przez kilka godzin, natomiast w Jaroměře (Twierdza Josefov) i Nysie  fortyfikacje są główną całoroczną atrakcją turystyczną. Obydwa miasta posiadają podobne trasy turystyczne, unikatowe same w sobie, odwiedzane przez dziesiątki tysięcy turystów rocznie. Dzięki nowoczesnym technologiom multimedialnym stosowne wyposażenie tych obiektów (wsparte szeroko zakrojoną kampanią promocyjną) przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności, a tym samym do wzmożenia ruchu turystycznego. 


Projekt ma na celu wyposażenie trasy turystycznej w Bastionie św. Jadwigi w Nysie w stałą wystawę multimedialną (typu mapping czyli "światło-dźwięk") oraz utworzenie mini-sali kinowej, gdzie będą wyświetlane materiały filmowe (opracowane w ramach projektu) nawiązujące tematyką do wydarzeń historycznych wspólnych dla Nysy i Javoměřa, w językach polskim i czeskim. W ten sposób turyści wędrujący trasą turystyczną pod okiem przewodnika będą uczestniczyć w widowisku typu "światło-dźwięk" w ramach wystawy, nawiązującym do historii obydwu twierdz polsko-czeskiego pogranicza, a na zakończenie zwiedzania w sali kinowej obejrzą film kostiumowy nawiązujący do ciekawostek historycznych związanych również z fortyfikacjami.

Projekt ma na celu wyposażenie trasy turystycznej w Bastionie św. Jadwigi w Nysie w stałą wystawę multimedialną (typu mapping czyli "światło-dźwięk") oraz utworzenie mini-sali kinowej, gdzie będą wyświetlane materiały filmowe (opracowane w ramach projektu) nawiązujące tematyką do wydarzeń historycznych wspólnych dla Nysy i Javoměřa, w językach polskim i czeskim. W ten sposób turyści wędrujący trasą turystyczną pod okiem przewodnika będą uczestniczyć w widowisku typu "światło-dźwięk" w ramach wystawy, nawiązującym do historii obydwu twierdz polsko-czeskiego pogranicza, a na zakończenie zwiedzania w sali kinowej obejrzą film kostiumowy nawiązujący do ciekawostek historycznych związanych również z fortyfikacjami.

Partnerem Nyskiego Domu Kultury będzie Miejskie Muzeum w Jaroměře, przy współpracy z którym zostaną opracowane materiały (pod kątem merytorycznym) na potrzeby widowiska typu mapping jak też scenariusz filmu. W ramach podsumowania projektu zaplanowane jest uroczyste otwarcie trasy turystycznej z udziałem władz samorządowych i innych instytucji - połączone z konferencją i wykładami dotyczącymi historii twierdz Nysy i Jaroměřa (Josefova).


 W dniu 27 lipca br. serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie trasy turystycznej w Bastionie św. Jadwigi.

Otwarcie trasy turystycznej i mini-sali kinowej to elementy promocji twierdz Nysy i Josefova, a tym samym regionu nyskiego i pogranicza polsko-czeskiego. Liczymy, że podjęte przez nas działania promocyjne zwiększą ruch turystyczny i zainteresowanie fortyfikacjami. Sala kinowa będzie dostępna  dla zwiedzających stale - w godzinach otwarcia Bastionu św. Jadwigi. Wszelkich informacji dostarczą Państwu pracownicy punktu Informacji Turystycznej. 

Multimedialna trasa turystyczna przeniesie nas w czasy wojny i pozwoli poczuć klimat dawnych lat. Liczymy, że przygotowane w ramach projektu "Trasy turystyczne w twierdzach Nysy i Josefova"  widowisko typu "światło-dźwięk" stanie się jedną z głównych atrakcji Nysy. 

Program:

14.15 – przemarsz wojsk polsko-czeskich w Bastionie św. Jadwigi zakończony salwą honorową

15.00 – konferencja

Dr Grzegorz Podruczny – Fryderyk Wielki i Twierdza Nysa. Budowa i projektowanie nyskich fortyfikacji w latach 1740-1786.

Dr Andrzej Nieuważny – Napoleon nad Wisłą. Dole i niedole twierdz Księstwa Warszawskiego 1807-1815

Krystyna Dubiel – Korytarze kontrminierskie. Budowa i przeznaczenie

17.00 - uroczyste otwarcie trasy turystycznej oraz mini-sali kinowej, przewidziano poczęstunek dla uczestników

18.00 - Biesiada forteczna - występ zespołu tanecznego Reelandia oraz duetu muzycznego Ceili

Dowiedz się więcej o projekcie "Trasy turystyczne w twierdzach Nysy i Josefova"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE.

Opublikowane Projekty

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.