piątek, 06 czerwiec 2014 15:28

Ostatnie spotkanie projektowe

Autor 

W dniach 2-5 czerwca gościliśmy zagraniczne delegacje w ramach ostatniego już spotkania roboczego projektu „Welcome to European stories”.

 

Welcome to European stories - wizyta w Nysie

Projekt „Welcome to European stories” („Witamy w europejskich historiach”) jest finansowany ze środków programu Lifelong Learning 2012 (Grundtvig Learning Partnership). W projekcie udział biorą Uniwersytet dla Seniorów przy Uniwersytecie Complutense w Madrycie (Hiszpania) – jako instytucja koordynująca oraz partnerzy - Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, Nysa (Polska), Isparta Koylerini Kalkindirma see Guzellestirme Dernegi i Uniwersytet w Isparcie (Turcja), Bia-net Netzwerk Bildung z Graz (Austria). Główne cele projektu to: promowanie i zachęcanie do uczenia się osób dorosłych, uzupełnianie wiedzy i umiejętności wśród seniorów, promowanie aktywnego starzenia się populacji europejskiej, ułatwienie dostępu do edukacji dorosłych (szczególnie dla osób o niskich kwalifikacjach), wspieranie i ułatwianie integracji społecznej. Projekt „Welcome to European Stories” zakłada napisanie krótkich i ciekawych historyjek w języku ojczystym i angielskim oraz przedstawienie ich na spotkaniach organizowanych w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. Przedstawienie historyjki może również odbywać się poprzez performance – czyli żywe wykonanie rozumiane dwojako: z jednej strony jako osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością i bezpośredni z nią kontakt, z drugiej – jako sprzeciw wobec tego, co skonwencjonalizowane.

Projekt zakładał zorganizowanie sześciu spotkań warsztatowych typu work session. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w Madrycie (Hiszpania), następnie w Nysie (Polska), potem w Isparcie (Turcja) i Graz (Austria). Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 2-5 czerwca br. w Nysie i Jarnołtówku.

W pierwszym dniu spotkania, po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektor Nyskiego Domu Kultury Janinę Janik oraz koordynatorkę projektu Rosimar Guardia Medinę z Madrytu i opiekuna spotkana Piotra Przybyłowskiego w Ośrodku „Ziemowit” w Jarnółtówku, odbyła się pierwsza część podsumowująca projekt. Omówione zostały nabyte doświadczenia przez uczestników projektu, zastosowane metody dydaktyczne i wnioski wynikające z realizacji celów projektu. Następnie grupa z Polski i Turcji zaprezentowała skrócone performance swoich historii. Polska grupa prezentowała historię opowiadającą o różnych losach czterech kobiet pn. „Różne losy, wspólna konkluzja” napisaną przez Danutę Czepil, Marię Kryliszyn, Krystynę Sajek i Helenę Wątorską. Aktorami w performance polskiej historyjki byli seniorzy; Józefa Bednarz, Władysław Galiński, Krystyna Sajek, Bronisława Soloch i Alicja Zając z Domu Dwóch Kultur w Nysie. Grupa z Turcji przedstawiła historyjkę pod nazwą „Grannie Aisha story” (Historia babci Aishy), gdzie narratorem był opiekun grupy Mehmet Fatih Canbolat z Ankary. Grupa z Turcji była reprezentowana przez Mehmeta Gocmena z Isparty.

Po lunchu, reprezentantka Austrii Manuela Hinterberger z Graz, przedstawiła metody dydaktyczne stosowane wśród dzieci i młodzieży austriackiej związane z popularyzacją historyjek oraz metody i techniki teatralne i performance. Wieczorem uczestnicy projektu zwiedzili Zamek w Mosznej, gdzie podjęto ich uroczystą kolacją.

W drugim dniu spotkania każdy z partnerów otrzymał płytę DVD z nagranymi historyjkami w wersji angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, polskiej i tureckiej oraz książkę zawierającą historyjki z poszczególnych krajów. Grupa z Hiszpanii i Austrii przedstawiła w performance skrócone wersje swoich historyjek. Austria zaprezentowała „The pig seler of Abelsberg” (Sprzedawca świni z Abelsberg) graną przez małżeństwo Margaretę i Jusiusa Pittner z Graz, natomiast Elizabeth Wise Loomis, María Coloma Contreras i Pedro Moreno z Hiszpanii przedstawili historyjkę pt. „Carmina, my love” (Karmina, moja miłość). Później reprezentant Hiszpanii López Lozano, Francisco Javier z Uniwersytetu Complutense w Madrycie przedstawił stronę internetową poświęconą projektowi „Welcome to European Stories”. Po dyskusji i lunchu wszyscy udali się do Opola zwiedzać Muzeum Wsi Opolskiej i centrum miasta. Zwieńczeniem drugiego dnia spotkania była uroczysta kolacja w Restauracji „Venezia” w Opolu.

 

 

Trzeci dzień spotkania poświęcony był aktywności kulturalno – turystycznej. Goście zwiedzili Nysę i przeszli Multimedialną trasą turystyczną w Bastionie św. Jadwigi w Nysie, by później udać się do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Następnie wszyscy zwiedzili centrum Kłodzka i Twierdzę Kłodzką. Zakończeniem dnia było zwiedzanie Zamku na skale w Trzebieszowicach i uroczysta kolacja w restauracji zamkowej.

Ostatnie spotkanie projektowe było bardzo owocne i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Gościom bardzo podobało się w Polsce, szczególnie zaskoczeni byli serdecznym przyjęciem ich przez polskich seniorów. „…. były to chwile, które trudno zapomnieć”. 

 

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.