We wtorek 6 listopada br. odbyło się trzecie spotkanie seniorów z Polski i Czech w ramach projektu NDK - „Dom dwóch kultur”. Tematem spotkania była Historia Trójkąta Wyszehradzkiego i Grupy Wyszehradzkiej, które poprowadził Józef Szwab, a tłumaczyła Elżbieta Wandycz.

Historia Trójkąta Wyszehradzkiego i Grupy Wyszehradzkiej

Grupa czeska z Mikulovic przyjechała wraz z dyrektorką organizacji partnerskiej SOUŽITÍ 2005 o.p.s. Štěpánkou Beníčkovou. Seniorzy zapoznali się z wydarzeniami historycznymi poprzedzającymi powołanie Trójkąta i Grupy Wyszehradzkiej tj. od 1335 roku, kiedy odbył się Zjazd Królów Czech, Polski i Węgier poprzez spotkania prezydentów Czech i Polski oraz premiera Węgier, wstąpienie do NATO, powołanie Grupy Wyszehradzkiej po rozpadzie Czechosłowacji i przyjęcia Słowacji, wstąpienie do Unii Europejskiej - do dni współczesnych. Po poczęstunku, który odbył się w trakcie przerwy, uczestników z Czech zapoznano z historią miasta Nysy oraz jej zabytkami, gdyż było to pierwsze spotkanie w Nysie (poprzednie odbyły się w Jeseniku i Mikulovicach). Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali piosenek o mieście Nysa w wykonaniu Chóru „Relaks”. 70 osób, które wzięło udziałw spotkaniu otrzymało pamiątkowe certyfikaty. 

 

 

 

 

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.