Od sierpnia br. Nyski Dom Kultury rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Dom Dwóch Kultur”, współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Rusza projekt „Dom Dwóch Kultur” 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja kulturowa  seniorów w ramach polsko – czeskiej współpracy. Działania skierowane są do seniorów z terenu Euroregionu Pradziad. Jest to inicjatywa powołana w celu niwelowania różnic w rozwoju społeczności lokalnych z terenów przygranicznych, a jednocześnie w celu zwiększenia zaangażowania seniorów w integrację kulturową oraz w usługi na rzecz społeczności senioralnej. 

Celem spotkań seniorów po dwóch stronach granicy Polski i Czech jest także rozpoznawanie tej mieszanki kulturowo – narodowej i negowanie tezy, która próbuje opisywać historię i kulturę tych ziem w sposób monolityczny. Dla seniorów przygotowano zajęcia w kilku panelach tematycznych, tj.: kino i teatr (panel dyskusyjny, popularyzacja kina i teatru polskiego i czeskiego, poezja śpiewana – sztuka efemeryczna, performance itp.), rękodzieło i malarstwo (szczególne rękodzieło lokalne np. rzeźba, haft, malowanie na szkle, fotografia, szkice, rysunek, akwarela itp.), sport i turystyka (sposoby na utrzymanie kondycji fizycznej – sport indywidualny, grupowy, krajoznawstwo i turystyka historyczna), kultura żywienia, zdrowa żywność, potrawy regionalne (nauka sztuki gotowania zdrowej żywności i lokalnych potraw itp.), higiena psychiczna (panel wykładowy, sposoby by chronić i poprawić stan swojego zdrowia psychicznego oraz zadbać o dobre samopoczucie, eliminować złe nawyki, wprowadzać zdrowy styl życia oraz techniki relaksacyjne), folklor, internet i rozwój e-senioralnej społeczności.

Przymiarki do realizacji projektu trwają już od kwietnia br. NDK wyremontował pomieszczenie w budynku przy ul. Moniuszki 5 i wyposażył je w aneks kuchenny, stoliki i krzesła i sprzęt AGD i RTV. W maju br. odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu, w trakcie którego przedstawiono w postaci prezentacji multimedialnej ogólne zasady, cele i sposoby realizacji projektu. Przeprowadzono również ankietę wśród uczestników projektu dotyczącą ich zainteresowań, potrzeb rozwojowych i społecznych. Projekt jest realizowany we współpracy z organizacją partnerską Souziti 2005 o.p.s. z Mikulovic. W trakcie trwania projektu przewidywane są comiesięczne wyjazdy na zajęcia do Czech, dwie wycieczki dwudniowe, zajęcia panelowe w Klubie Domu Dwóch Kultur prowadzone codzienne w dni powszednie oraz imprezy plenerowe. Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest dr Janina Janik - dyrektor NDK, a po stronie czeskiej mgr Stepanka Benickova – dyrektor Domu Pomocy Souziti 2005 o.p.s. Realizatorami projektu są instruktorzy, specjaliści pracy socjalnej, psychologii i pedagogiki mgr Piotr Przybyłowski, mgr Adriana Strama oraz instruktorzy technik artystycznych. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i punktów e-senior. Zajęcia odbywać się będą w Klubie NDK – Sala Domu Dwóch Kultur przy ul. Moniuszki 5, wg. ustalonego harmonogramu. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia br. do końca sierpnia 2013 r. z możliwością kontynuacji projektu. Udział  w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy !

Dane kontaktowe do prowadzącego - Piotr Przybyłowski 536 644 399

 

Kolejne spotkanie pod tytułem „Jak radzić sobie ze stresem i jak nie być samotnym” w najbliższy poniedziałek, 28 maja o godzinie 16.00, a 30 maja o godzinie 17.00 seniorów czekają zajęcia z haftu.

We wrześniu nyscy uczestnicy projektu, na zaproszenie partnerów z Czech, pojadą na dwudniową wycieczkę do Jesenika. W harmonogramie wyjazdu znalazły się imprezy integracyjne, masaże oraz zajęcia na basenie. Dalsze plany obejmują wycieczkę do Zlatych Hor oraz Mikulovic, zwiedzanie nyskiego Muzeum, świąteczne party, zabawę karnawałową, wreszcie polsko-czeskie powitanie wiosny 2013. Udział we wszystkich przedsięwzięciach Domu Dwóch Kultur jest bezpłatny, ponieważ projekt realizowany jest z Funduszu Mikroprojektów.

Dane kontaktowe do prowadzącego - Piotr Przybyłowski 536 644 399

tekst - Anna Skrzypiec

zdjęcia i montaż - Paweł Maluśki

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.