sobota, 03 grudzień 2011 10:00

Darica owocna w pomysły

Autor 

Pierwsze spotkanie uczestników Boost(e)ra u głównego koordynatora przyniosło sporo ustaleń organizacyjnych, określających dalsze prace projektowe.

Podczas roboczej  wizyty w tureckiej Darice zrealizowano szereg ustaleń. Wspólnie dokonaliśmy podziału zadań projektu pomiędzy trzech partnerów, którzy otrzymali dofinansowanie. Odbyły się również pierwsze warsztaty i wymiana doświadczeń w zakresie organizowania warsztatów zadaniowych w poszczególnych krajach. Postanowiono, że odbędą się dwie wizyty do każdego kraju partnerskiego w związku z mniejszą niż zakładaną ilością partnerów Boostera.

W Daricie każdy partner przedstawił propozycję logo projektu, po czym wybrano wspólne logo. Podjęto decyzję, że każdy partner we własnym zakresie wykona maskotkę według wzoru, w formie zabawek, poduszek czy ozdób. Ale to tylko tematy poboczne. Te główne dotyczą działań zmierzających do sposobów prezentowania kultury i życia poszczególnych narodów, edukację nastawioną na tolerancję wobec innych kultur, zachowań, czy religii. Wspólny kalendarz kulturalny, czy też opis „cudów natury, architektury i sztuki krajów”, które zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie projektu maja przybliżyć europejskie narody.  

 

  

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Media

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.