środa, 08 luty 2012 10:12

Wspólna kultura

Autor 

"Bądź jednym z nas, wzbogacaj wzajemne stosunki krajów europejskich" – to hasło kolejnego programu, w który zaangażowany jest Nyski Dom Kultury. Pod roboczą nazwą projektu „Boost(e)r” kryje się szereg działań zmierzających do pogłębienia współpracy międzynarodowej w zakresie m.in. działań nakierowanych na wymianę kulturalną.

 

Boost(e)r to projekt zaliczany w szereg inicjatyw Grundtviga, o którym już nie raz pisaliśmy na łamach strony internetowej NDK, będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentami projektu są przedstawiciele Rumunii i Polski, pod przewodnictwem Turcji. W każdym z wymienionych krajów odbędą się po dwa spotkania robocze, mające wypracować wspólne pomysły na większą integrację społeczeństw tych krajów.

Projekt ma na celu wzbogacenie i zwiększenie wspólnych europejskich wartości i kultur, stworzenie wspólnego europejskiego społeczeństwa. W tym celu przedstawiciele różnych placówek publicznych przygotują szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. sztuki, literatury, rzemiosła, tańca i teatru. Ich uczestnicy będą zachęcani również do nauki o kulturach i wartościach innych narodów, by wykluczyć przejawy nietolerancji pojawiającej się w społeczeństwach, a wynikających właśnie z niewiedzy i zakorzenionych stereotypów.

Boost(e)r to również inicjatywa wspierająca przełamywanie barier, poprzez utrzymanie  aktywności obywateli europejskich i pokazanie im stylu życia partnerów europejskich. Wspólne warsztaty mają przynieść nie tylko podszlifowanie języka obcego, ale nadać większą pewność siebie w próbie dialogów na tematy choćby tradycji, czy sztuki danych krajów. 

 

 

Zmieniano dnia czwartek, 20 luty 2014 09:39
Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.